PSYCHOTERAPIA WROCŁAW

Psychoterapia Poznawczo – Behawioralna Monika Szust +48889166086

O mnie

Jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną(Certyfikat nr 761, certyfikaty cbt). Prowadzę psychoterapię osób dorosłych i młodzieży.
Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim i Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej dr E. Pragłowskiej i dr A.Popiel na Uniwersytecie SWPS. Ukończyłam Kurs Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w Centrum CBT w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) należącego do European Associoation for Behavioural and Cognityve Therapies (EABCT).
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w:

 • Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego pracując na Oddziałach Psychiatrycznych
  Dziennym i Stacjonarnym leczących osoby dorosłe,
 • Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.J. Gromkowskiego na Oddziale Psychiatrycznym dla
  Dzieci i Młodzieży,
 • Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej udzielając terapii indywidualnej i grupowej młodzieży
  gimnazjalnej i ich rodzicom,
 • Szkole Podstawowej nr 42,
 • Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2.

Swoją pracę terapeutyczną poddaję superwizji.

MonikaSzust_CBT_Cert (2)