PSYCHOTERAPIA WROCŁAW

Psychoterapia Poznawczo – Behawioralna Monika Szust +48889166086

O CBT

Podejście poznawczo-behawioralne opiera się na założeniu, że nasze myśli i przekonania wpływają na to, co robimy i czujemy. Wynika z tego, że nasze uczucia nie są kształtowane przez obiektywne zdarzenia, ale przez nasze subiektywne interpretacje. To nasze nawykowe, utrwalone przekonania wpływają na to, jakie podejmujemy decyzje, jak reagujemy i jak się czujemy.

Terapia poznawczo–behawioralna jest na ogół terapią krótkoterminową. Jej celem jest zmiana schematów myślenia i zachowania, które negatywnie wpływają na nasze życie i obniżają poczucie szczęścia. Poprzez terapię osoba przeżywająca trudności uczy się modyfikować swoje myśli i zachowania. Wprowadzanie zmian w zachowaniu i sposobie myślenia owocuje przeżywaniem większej satysfakcji w codziennym życiu.
Przebieg terapii opiera się na dokładnie określonej strukturze oraz umowie wypracowanej między terapeutą i klientem. Zadaniem terapeuty jest zrozumienie problemów klienta i pomoc w osiągnięciu wytyczonych celów. Zadaniem klienta natomiast jest określenie problemów, nauka konstruktywnych sposobów myślenia oraz stosowanie nowych umiejętności w swoim życiu.