GABINET PSYCHOLOGICZNY WROCŁAW

Psychoterapia Poznawczo – Behawioralna Monika Szust +48889166086


Zaburzenia lękowe

Lęk jest naturalną, a zarazem najbardziej nieprzyjemną emocją, jakiej doświadczamy w życiu. Inaczej nazywany jest niepokojem, strachem, zdenerwowaniem.

Większość osób, ktore przeżywają lęki, zdaje sobie sprawę z objawów fizycznych, które mu towarzyszą, takich jak napięcie, spocone dłonie, uczucie pustki w głowie, trudności z oddychaniem, przyspieszone bicie serca, czerwienie się. Myśli, które wtedy im towarzyszą, dotyczą przeceniania zagrożenia, martwienia się i przewidywania katastrofy, niedoceniania umiejętności radzenia sobie z problemem i dostępnej pomocy.

W obliczu lęku osoba go przeżywająca unika określonej sytuacji lub wycofuje się z niej, próbuje wszystko kontrolować lub robić perfekcyjnie, żeby zapobiec niebezpieczeństwu.

Do zaburzeń lękowych, z którymi warto zgłosić się do terapeuty,  zaliczamy:

  • fobie, czyli lęk przed określonymi rzeczami lub sytuacjami, np. lęk wysokości, lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami, owadami, samolotami;
  • napady paniki to silne uczucie lęku, któremu często towarzyszą myśli, że zaraz umrzemy, zwariujemy;
  • stresu pourazowego, czyli powtarzające się wspomnienia traumatycznych przeżyć z towarzyszącym uczuciem silnego niepokoju;
  • zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne – ciągłe myślenie o określonej rzeczy lub robienie jej
  • zespół lęku uogólnionego, czyli utrzymujące się przez dłuższy czas uczucie lęku i zamartwianie się.

Pokonywanie lęku

Z lękiem można poradzić  sobie poprzez zmniejszenie poczucia zagrożenia i zwiększenie wiary we własne umiejętności poradzenia sobie w trudnej sytuacji. W procesie psychoterapii poznawczo – behawioralnej uczymy się analizować niepokojące myśli powiązane z doświadczaniem lęku, by móc realnie ocenić niebezpieczeństwo i własne zasoby, umożliwiające poradzenie sobie.

Radzenie sobie z unikaniem

Unikanie sytuacji wzbudzających lęk jest częstym problemem. Na dłuższą metę unikanie zwiększa lęk i nieodzowne jest zmierzenie się z sytuacją, której się boimy. Pomaga w tym stopniowe eksponowanie się na sytuacje lękowe przy wsparciu psychoterapeuty .

W obniżaniu napięcia emocjonalnego i fizycznego pomocne są techniki relaksacyjne, takie jak:

  • progresywna relaksacja mięśni,
  • techniki oddechowe,
  • wizualizacja.

We wsparciu psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego techniki wprowadzane są do terapii w zależności od indywidualnych problemów i celów osoby leczącej się.

Bibliografia:

Padesky Ch., Greenberger D. Umysł ponad nastrojem